ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Відповідно до ст. 633, 641 та гл. 54 Цивільного кодексу України цей Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів має однакові умови для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем та приймає умови і порядок оформлення замовлень, оплати товару, доставки товару і умов даного Договору.

Цей Договір носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

За цим Договором одна сторона Інтернет-магазин https://poteshki.com.ua- Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір) придбання товарів через сайт інтернет-магазину https://poteshki.com.ua про наступне.

 

1. Загальні положення

1.1. У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.

1.2. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних, з метою можливості виконання умов цього Договору, проведення взаєморозрахунків, для отримання рахунків, актів та інших документів.

Покупець погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних.

Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних».

Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 

2. Терміни та визначення.

Продавець - компанія, яка реалізує товари, представлені в Інтернет-магазині https://poteshki.com.ua.

Відвідувач сайту - особа, що заходить на Сайт без мети розміщення Замовлення.

Користувач - фізична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору і який бажає розмістити Замовлення на Сайті.

Покупець - Користувач, що розмістив Замовлення на Сайті.

Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину https://poteshki.com.ua перелік найменувань асортименту, цін, назв, опису та зображення товару.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця шляхом належного оформлення запиту на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

Сайтhttps://poteshki.com.ua

Категорії - інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині та можливість їх сортування.

 

3. Предмет договору

3.1. Предметом Договору є надання можливості Покупцеві купувати Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину за адресою https://poteshki.com.ua та в порядку, визначених цим Договором, оплачувати його вартість.

3.2. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, замовлений та оплачений ним, згідно умов цього Договору.

3.3. Даний Договір поширюється на всі види Товарів і послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

 

4. Правила роботи з сайтом та реєстрація

4.1. Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину в протизаконній діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України і норм поведінки, прийняті в мережі Інтернет.

4.2. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також через порушення умов цього Договору.

4.3. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

4.4. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації чи оформленні Замовлення.

4.5. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Користувачем при реєстрації. У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна та пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Продавця.

4.6. Спілкування Користувача/Покупця з представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету

 

5. Товар і порядок здійснення Замовлення.

5.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці інтернет-магазину https://poteshki.com.ua , шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «Купити» або «Замовити швидко» чи за номером телефону, зазначеному в розділі «Контактна інформація».

5.2. Фотографії Товару можуть не значно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду, з огляду на особливості колірної передачі різних пристроїв, за допомогою яких проглядається Сайт. Супроводжуючі Товар опис/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки.

5.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення, анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або іншим способом.

5.4. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

 

6. Ціна і порядок оплати

6.1. Ціна Товару вказується на Сайті в національній валюті України. У разі невірного вказання ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим.

6.2. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати.

6.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

6.4.Оплата Товару здійснюється Покупцем. Покупець самостійно обирає один з таких способів оплати:

 • готівковими коштами при одержанні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеної на Сайті з урахуванням знижок;
 • безготівковими коштами з використанням банківських карт при оформленні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеної на Сайті з урахуванням знижок;
 • за допомогою електронних платіжних систем при оформленні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеної на Сайті з урахуванням знижок.

6.5. При частковій оплаті Товару, Товар вважається оплаченим з дня внесення всієї суми грошових коштів в оплату за весь придбаний Товар.

6.6. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору.

6.7. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця, Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві, для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

 

7. Порядок доставки та умови повернення товару

7.1. Доставка здійснюється силами транспортної компанії (перевізника) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене.

7.2. Термін доставки Товару складається з терміну обробки замовлення і строку доставки. Термін обробки замовлення – 1-2 дня. Способи доставки погоджуються з менеджером. Термін доставки від 1 до 8 діб, залежно від адреси населеного пункту.

7.3. Вартість доставки залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника). Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

7.4. При отриманні товару Покупець має впевнитися в його цілісності та комплектності, шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення недоліків/пошкоджень, нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. За можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару, Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки (пошкодження/неповну комплектацію) та домовитися про заміну Товару або доповнення копмлектації, якої не вистачає. Сторони погоджуються, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь яких пошкоджень та недоліків.

7.5. Повернення замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене.

7.6. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

7.7. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Обмін та повернення» з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра.

 

8. Обовязки Сторін

8.1. Продавець зобов'язаний:

 • виконувати умови цього Договору;
 • виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього;
 • передати Покупцеві Товар у відповідності з обраним зразком в Інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього Договору;
 • перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця;
 • у разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

8.2. Покупець зобов'язаний:

 • надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на сайті Інтернет-магазину;
 • при прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки в разі відсутності зовнішніх пошкоджень упакування підписатися в накладній (квитанції, реєстр і т.д.) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній;
 • оплачувати Товар, згідно Замовлень, за зазначеними у них цінами.

 

9. Права Сторін

9.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору;
 • своєчасно отримати оплату за здійснене Замовлення Покупцем на умовах цього Договору.

9.2. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
 • вимагати повернення оплати Товару, у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення;
 • внести зміни в Замовлення до його оплати;
 • до передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем в зв'язку з вчиненням дій щодо виконання цього Договору;
 • отримати гарантійний сервіс, якщо Продавець (виробник) такий передбачає.

 

10. Відповідальність сторін

10.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазину.

10.2. Продавець не несе відповідальності за вибір Покупцем Товару, він лише гарантує відповідність замовлених позицій.

10.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

10.4. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

10.5. Продавець не несе відповідальності за затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;

10.6. Продавець не несе відповідальності за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

10.7. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

10.8. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам чи державі.

10.9. Продавець/Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, що виникли незалежно від волі Продавця/Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

 

11. Конфіденційність та захист персональних даних

11.1. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані (ПІБ, номер телефону, адресу, електронну пошту, пароль доступу до Сайту).

11.2. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Відвідувач Сайту/Користувач/ Покупець погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі і з метою просування Продавцем товарів і послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученим Покупцем для виконання зобов'язань перед Відвідувачем Сайту/ Користувачем/Покупцем в рамках Публічної оферти.

11.3. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію

11.4. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані.

11.5. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

11.6. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних.

11.7. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Користувача/Покупця з його згоди. Користувач/Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача/Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.

11.8. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

 

12. Інформаційні повідомлення

12.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину https://poteshki.com.ua, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

12.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки.

 

13. Інші/Додаткові умови

13.1. Цей договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.

13.2. До відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення українського законодавства.

13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

13.4. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

13.5. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину https://poteshki.com.ua.

13.6. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати у відповідності зі зробленим Замовленням на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу Договору в силу.

 

14. Термін дії Договору

14.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в Інтернет-магазині https://poteshki.com.ua і діє до виконання всіх умов Договору.